Επίσκεψη Αστραίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Επίσκεψη Αστραίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Ακολούθησε ανάπτυξη των θεμάτων γραπτού υπομνήματος που κατέθεσαν με τα βασικά προβλήματα που ταλανίζουν την Ερασιτεχνική Αλιεία στην περιοχή μας και τους τρόπους αντιμετώπισής των και τον προγραμματισμό κοινών ενεργειών και δράσεων υπό την αιγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων ζήτησαν από την κα Γενική Γραμματέα – την οποία και ευχαριστούν θερμά για το ενδιαφέρον της -την εγρήγορση και δραστηριοποίηση των Υπηρεσιών της Αποκ.Διοίκησης στον καίριο τομέα της επιτήρησης και ελέγχου των υδατοσυστημάτων για την πάταξη της λαθραλιείας και των άλλων παράνομων δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων, την διάθεση μη επεξεργασμένων αποβλήτων από κτηνοπτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,τις απελευθερώσεις άρρωστων ή νεκρών ψαριών από ιχθυοτροφικές μονάδες, τις επεμβάσεις στις κοίτες ποταμών, τους παράνομους εμπλουτισμούς λιμνών από "επαγγελματίες" αλιείς κ.α.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει :