Δελτίο τύπου 5/6/2014

Δελτίο τύπου 5/6/2014

Ο Σύλλογός μας υποσχέθηκε να παράσχει την εθελοντική συνδρομή του σε κάθε δραστηριότητα του Φορέα που σχετίζεται με τα προαναφερθέντα θέματα.

Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Τμήμα αγροτικών Εκμ/σεων και Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικών θεμάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας και συζήτησαν με τους υπεύθυνους θέματα σχετιζόμενα με τις μονάδες υδατοκαλλιεργειών και τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς της περιοχής των Ιωαννίνων. Στην συνάντηση παρέστη και ο κ. Πανταζής Τουφίδης μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κόνιτσας .

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει συνάντηση των Δ.Σ. των τριών (3) Συλλόγων προκειμένου να τεθούν οι βάσεις και το χρονοδιάγραμμα συνεργασίας και κοινής δράσης.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει :