Συνεργασία Αστραίου με Δασαρχείο Καλαμπάκας για την άγρια πέστροφα Ασπροποτάμου

 Τα θέματα συζήτησης ήταν η προστασία και η διατήρηση της άγριας πέστροφας Ασπροποτάμου, η λαθραλιεία και ο τρόπος πρόληψης και καταστολής της. 

 Το Δασαρχείο Καλαμπάκας θα προβεί σε σήμανση της περιοχής του Ασπροποτάμου με πινακίδες που θα αναγράφουν την ισχύουσα νομοθεσία και σε συνεργασία με τον Αστραίο σε εντατικότερες περιπολίες και ελέγχους στην περιοχή για την καταστολή της λαθραλιείας και γενικότερα όλων των παρανόμων.

Το δασαρχείο Καλαμπάκας καλεί τους πολίτες της περιοχής του Ασπροποτάμου εάν πέσει στην αντίληψη τους παράνομη αλιεία να την καταγγείλουν στο τηλέφωνο 24320 22415

Μπορεί να σας ενδιαφέρει :