Η προφύλαξη και προστασία των ιχθύων και ειδικότερα της ενδημικής Άγριας Πέστροφας, οι οποίοι αναπαράγονται, αναπτύσσονται και ζουν στα εσωτερικά ύδατα της χώρας και κυρίως στους ποταμούς και τα ρέματα αυτής.

Ο με κάθε νόμιμο μέσο έλεγχος και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ενάλιου πλούτου των ποταμών και ρεμάτων από επεμβάσεις όσων, με κάθε τρόπο, εσκεμμένα ή άθελα, προκαλούν ή προσπαθούν να προκαλέσουν ζημιά ή καταστροφή στην ιχθυοπανίδα και στους ζωντανούς οργανισμούς που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το περιβάλλον αυτό.

Η διατήρηση, η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός της ιχθυοπανίδας από τα υπάρχοντα ενδημικά και μόνο είδη και ύστερα από σχετικές μελέτες, σε επίπεδο πανελλαδικό καθώς και η συμμετοχή και στήριξη αντιστοίχων προσπαθειών.

Η πάταξη της λαθραλιείας με κάθε νόμιμο μέσο, καθώς και η ανάδειξη της σχετικής και ισχύουσας Νομοθεσίας περί Αλιείας των Εσωτερικών Υδάτων και ο σεβασμός προς αυτή.

Η κατάρτιση των μελών του σε θέματα σχετικά με την ιχθυοπανίδα και τους άμεσα συνδεδεμένους ζωντανούς οργανισμούς με αυτή (έντομα, αμφίβια κ.λπ.) και η ενθάρρυνση των μελών στη συνειδητή απελευθέρωση των αλιευμάτων τους(Catch & Release), που ως σκοπό θα έχει την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των ιχθύων καθώς και την αποκατάσταση της ισορροπίας σε ζώνες όπου η Άγρια Πέστροφα έχει χαρακτηριστεί υπό εξαφάνιση.

Η επιμόρφωση των μελών του Σωματείου, που θα επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία τους, σε θέματα σχετικά με την τεχνική της Αλιείας με τεχνητή Μύγα (Fly Fishing) η κατάρτιση των μελών και η απόκτηση περαιτέρω-σχετικής γνώσης.

flyfishinggreecelogoblack

Facebook Like

Follow us on:

Facebook
Twitter
Instagram-icon

Εγγραφή στο newsletter

Μέλος του Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Ηπείρου

epiruseconet

Go to Top