Αστραίος

Πανελλήνιος Σύλλογος Fly Fishing και Προστασίας της Άγριας Πέστροφας

 

                                           logo

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………………...

ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: …………………………………………...................................

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………………………………………………....................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ: ……………………….    ΤΚ: ………….  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………..........

E-MAIL: ……………………

 

 Ο υπογράφων/η υπογράφουσα  αιτούμαι την εγγραφή μου στον «Αστραίο» ως τακτικό μέλος.

Δηλώνω ότι καλύπτω όλες τις τυπικές απαιτήσεις του καταστατικού και δεν έχω κανένα από τα κωλύματα του νόμου.

Βεβαιώνω επίσης την ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων όπως εμφανίζονται ανωτέρω και συγκατατίθεμαι στην τήρηση και επεξεργασία τους από τον «Αστραίο»  σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος Ν.2472/97.

Επίσης δηλώνω ότι δεν θέλω να κοινοποιηθούν τα στοιχεία μου σε τρίτο.

 

…  / …  /  201…              

 

Προτείνοντα μέλη:

Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή ……………………………………………………….

Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή ……………………………………………………….

 

O αιτών/αιτούσα        

 

Υπογραφή    

 

                                               

 

Greek English

flyfishinggreecelogoblack

Εγγραφή στο newsletter

Facebook Like

Facebook
Twitter

Μέλος του Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Ηπείρου

epiruseconet

Astraeus Fly Fishing Club